دسته بندی محصولات

درباره ما

مقدمه ای درباره ی شرکت الکتروهوش شرکت دانش بنیان الکتروهوش تحت حمایـت دفتر عالی نخبگان فعالیت خودرابه عنوان یکی از اولین ارائه کنندگان سیستـم های هوشمنـد درایران ازسال 1388 بابهره مندی ازمهندسین و متخصـصـیـن آکـادمـیـک در زمـینـه بـرق و الکترونیک آغاز نمود. هم اکنون این شرکت با ارائه ی محصول دزدگیر سیم کارتی Guardner و کادری کار آزمـوده در بخش های مختلف سعی در بالابردن کیفیت محصولات خود داشته است.

ازطرفی شرکت دانش بنیان الکتروهوش باتوجه به فضـای رقابتـی امـروزه ، با مهندسی مجـدد فـرآیند سیستـم خـود و استفاده از روش ها و تکنـولـوژی هـای نـوین و کـارا هـزینه ها را به پایین ترین حد خود رسانیده و محصـولات خـود رابا همان کیفیت عالی وبا پایین ترین قیمت ممکن عرضه می کند.تادر راستای این موضوع علاوه بر خدمت صادقانـه ، رضایتمنـدی مشتـریان نیز افزایش یابد.