درباره ما

مقدمه ای درباره ی شرکت الکتروهوش

شرکت دانش بنیان الکتروهوش تحت حمایـت دفتر عالی نخبگان فعالیت خودرابه عنوان یکی از اولین ارائه کنندگان سیستـم های هوشمنـد درایران ازسال 1388 بابهره مندی ازمهندسین و متخصـصـیـن آکـادمـیـک در زمـینـه بـرق و الکترونیک آغاز نمود. هم اکنون این شرکت با ارائه ی محصول دزدگیر سیم کارتی Guardner و کادری کار آزمـوده در بخش های مختلف سعی در بالابردن کیفیت محصولات خود داشته است.

ازطرفی شرکت دانش بنیان الکتروهوش باتوجه به فضـای رقابتـی امـروزه ، با مهندسی مجـدد  فـرآیند سیستـم خـود و استفاده از روش ها و  تکنـولـوژی هـای نـوین و کـارا هـزینه ها را به  پایین ترین حد خود رسانیده و محصـولات خـود را با همان کیفیت عالی وبا پایین ترین قیمت  ممکن عرضه می کند.تادر راستای این موضوع علاوه بر خدمت صادقانـه ، رضایتمنـدی مشتـریان نیز افزایش یابد.

بیانیه ماموریت شرکت الکتروهوش

شرکت دانش بنیان الکتـروهـوش در صدد است تا با ارائه ی سیستـم های نوین هوشمند به تمامی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجـاری خدمـات خود را در سراسر ایـران ارائه دهـد و همچنیـن این شرکت با استفـاده از تکنولـوژی هـای روز امکـان اجرای این عمل رابا آسانترین و جدیدترین روشها میسر کرده است. این شرکـت همـواره با تکیه بر قیمت پائین وکیفیت بالای محصولات خوددرتلاش است تا برتری خود را درمقابل رقبا نشان دهد و از جمله ویژگی های برتر این شرکت استفـاده از تیم فنی کار آزموده و آکادمیک می باشد که همـواره پـایبـنـد بـه اجـرای تعهـدات خود در زمـان مقـرر می باشد.